PRODEJ ZE DVORA

Prodej ze dvora:

- přímé dodávání malého množství produktů v místě výroby

- prodej na tržnicích a tržištích

- dodávání do místní maloobchodní prodejny, která dodává produkty konečnému spotřebiteli 

(za místní maloobchodní prodejnu považujeme prodejnu s odpovídajícím sortimentem živočišných produktů v obci, která je z obcí, v nichž je taková maloobchodní prodejna, nejblíže hospodářství chovatele)

Důležité legislativní podklady pro prodej ze dvora, jsou zakotveny v následujících přepisech:

  1. Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
  2. Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
  3. Vyhláška č. 128/2009 Sb. o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
© FARMA u LUČANŮ
V roce 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!